שאלה:

אני עומד לחגוג בר-מצווה ביום ראשון ___ ביולי. הפעם הראשונה בה אוכל לעלות לתורה תהיה בשבת, נכון?

תשובה:

לא תצטרך לחכות עד לשבת כדי לעלות לתורה. הפעם הראשונה בה תוכל לעשות זאת יהיה למחרת יום הולדתך, ביום שני. הסיבה לכך היא משום שבשבוע רגיל אנו קוראים בתורה ארבע פעמים: ביום שני, ביום חמישי ופעמיים בשבת (בבוקר ובצהריים). בחגים, בצומות ובראשי חודשים אנו קוראים בתורה בכל יום בהם הם יחולו.

מדוע אנו קוראים בתורה (לפחות) שלוש פעמים בשבוע?

היה זה בזמנו של משה רבינו שנקבע כי לא יחלפו שלושה ימים מבלי קריאת התורה. בתלמוד1 קישרו זאת לפסוק "וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים", וכי הכוונה כאן למי התורה בה לא עסקו בני-ישראל במשך שלושה ימים וכתוצאה מכך נפלו מבחינה רוחנית. לפיכך, משה והנביאים בני דורו תיקנו שלא יחלפו שלושה ימים מבלי לקרוא בתורה.2 בימות החול היו קוראים שלושה פסוקים בלבד.

מאוחר יותר, עזרא הסופר ואנשי כנסת הגדולה קבעו כי בימות החול יקראו לפחות עשרה פסוקים.

מזל טוב לבר המצווה!