שאלה:

דרסתי חתול בטעות ואני מרגיש מאוד רע עם זה. מה אני אמור לעשות?

נ.ב. כמובן זה לא היה בכוונה. היה מאוד חשוך וכשראיתי את החתול היה מאוחר מדאי ולא הצלחתי לחמוק מפגיעה בו.

תשובה:

קודם כל, אתה מרגיש רע וזה דווקא סימן טוב.

התורה מלמדת אותנו ש'צער בעלי חיים' הוא דבר חמור מאוד. בתלמוד מסופר כי בגלל יחס רע לבעלי חיים, נגזר על רבי יהודה הנשיא שנים רבות של מחלה וסבל! כך שהרגישות והכאב שלך על שהרגת בשגגה בעל חיים, היא עדות לכך שאתה אדם ערכי.

חשוב שתזכור למרות שלמרות שגם החתול יכול ללכת, לאכול ולישון – בדיוק כמונו – הוא הרבה פחות חשוב מבני האדם. הקדוש ברוך הוא ברא יקום עוצמתי ובמרכזו הוא הציב את האנשים, את בני-האדם: הוא העניק להם נשמה, נתן להם יכולת בחירה והפקיד בידם את מפתחות עתיד האנושות והעולם כולו. הם יחכימו ויתפתחו, יהפכו להיות אנשים טובים יותר, ערכיים יותר, מועילים יותר, אולם החתול היה ויישאר רק חתול.

אז מה אתה צריך לעשות?

ובכן, החוויה הלא נעימה הזו יכולה לתת לך תזכורת לדברי חכמתו של שלמה המלך בספר קהלת: "מותר האדם מן הבהמה, אין". מה באמת ההבדל בין הבהמה לאדם? אם כל מה שאנחנו עושים בחיים זה לעבוד, לאכול, לשתות, לנוח ולחפש תענוגים פיזיים, מה באמת ההבדל בינינו לבין החתול?!... אבל אם אנו מקדישים את חיינו למה שמייחד אותנו כבני אדם, כיהודים – לקיום מצוות ומעשים טובים, ללימוד תורה, להקדשת המשאבים שלנו כדי להפוך את העולם למקום קדוש וטוב יותר – אז באמת אנחנו נעלים וחשובים מהחתול.

מיאו, מיאו – הבה לא נשכח מי אנחנו.