האר"י הקדוש התארח פעם אצל יהודי פשוט שאירח אותו בחום ובכבוד רב. לפני שנפרד ממנו שאל אותו האר"י: "כיצד אוכל לשלם לך עבור האירוח?"

"לכסף אינני זקוק, אך ברכה אני צריך" השיב היהודי. "תודה לא-ל נפקדנו בילדים, אך כבר חלפו כמה שנים וזוגתי לא מצליחה להרות. האם תואיל נא לברכני?"

"אומר לך את הסיבה שאשתך הפכה עקרה לפתע פתאום" אמר האר"י. "בביתך היה סולם שהוצב ליד דוד מים גדול, ובסולם זה היו התרנגולים עולים ומרווים את צמאונם במים ללא הגבלה. אשתך, שלא ידעה על כך, הזיזה את הסולם.

"קרקורם של התרנגולים בצמאונם עלה לפני האלוקים, ולפיכך נגזר על אשתך להיות עקרה. אמור לה להשיב את הסולם למקומו, ותתברכו בילדים בקרוב ממש."