לפני מספר ימים, פירסמה הלשכה המרכזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את רשימת השמות שניתנו בשנת 2014, מתוכם היו שמות נדירים למדי. דיווח חדשותי ציין כי "אם תיתקלו בילד שחגג שנה ושמו ... תדעו שיש רק שמונה כאלה".

זו הזדמנות מצויינת לשוחח על השם 'דובער' – על דמויות מפורסמות שנקראו בשם זה ועל משמעותו של השם.

ראשית, לשם עצמו: למרות שהשם נכתב "דובער" כמילה אחת, הוא למעשה מורכב משני שמות: דוב ובער. המילה דוב כמובן רומזת לחיה המפורסמת, ואילו המילה בער היא תרגומה של המילה לאידיש.

באירופה נפוצו שמות דומים כמו אריה לייב (לייב הוא אריה באידיש) או זאב וולף (שוב, זאב באידיש), וכך גם השם דוב בער. אבל בעוד הגיית השם היא דוב בער בנפרד, כאשר כותבים את השם נוהגים לכתוב אותו כשם אחד: דובער.

דמויות מפורסמות בשם זה

אחת הדמויות המפורסמות יותר בשם דובער הוא הרב המגיד ממזריץ' (או: בכיתוב האידישאי מעזריטש), שהנהיג את תנועת החסידות אחרי הסתלקותו של הבעל שם טוב.

גם האדמו"ר השני של תנועת חב"ד, נקרא בשם דובער – רבי דובער שניאורי הוא נקרא כך על-ידי אביו, מייסד חסידות חב"ד, שהעניק לו את שמו אחרי מורו ורבו – המגיד ממזריץ'. גם האדמו"ר החמישי של תנועת חב"ד, הרבי הרש"ב, נקרא בשם שלום דובער. בעקבותיהם ניתן למצוא בקרב חסידי חב"ד שם זה פעמים רבות. אחיו הצעיר של הרבי,שנהרג בשואה, נקרא אף הוא בשם: דובער.

השם דובער נפוץ גם בחוגים אחרים: נכדו של רבי ישראל מרוז'ין נקרא בשם זה, אחד מראשי השושלת המפוארת של חסידות סדיגורא; את הספר ברכת שמואל, ספר נפוץ מאוד בקרב לומדי התלמוד בעיון, חיבר רב בשם ברוך דובער ליבוביץ.

כינויים של השם

בעוד רבים מאלו שנושאים את השם דובער מעדיפים להיקרא בשם עצמו (הוגים זאת כך: דוּבֶּר), אחרים מעדיפים כינויי חיבה כמו ברל. מכירים את מכללת בית ברל? היא נקראה על שם ברל כצלנסון ששמו האמיתי היה, איך לא – דובער.

לקרוא לדוב בשמו

מהי המשמעות של השם דובער? ומדוע בכלל לקרוא לילד על שם של חיה לא טהורה?

באחת משיחותיו הסביר זאת הרבי מליובאוויטש כך (כאן בעיבוד חופשי):

בתלמוד נאמר על הדוב שהוא חיה מגושמת למדי שהיא "מסורבלת בבשר", כלומר גדולה ומלאה בשר, מתנהלת בכבדות,מה שמסמל את נחיתותה.

עם זאת, כאשר השם ניתן בהקשר קדוש, הדבר מסמל את יכולתו של האדם לרומם ולהעלות גם את הדרגות החומריות הנחותות ביותר.

השם דובער אם כן מבטא חומריות – אבל גם פוטנציאל עוצמתי לבירור והעלאה.