לאחר תום שירת העדות, קורא משה לבני ישראל לשים אל לבם את לקחיה, כמו גם אל התורה בכללותה.

מדריך לחיים
כִּי לֹא דָבָר רֵק הוּא מִכֶּם כִּי הוּא חַיֵּיכֶם וגו': (דברים לב:מז)

חכמים מלמדים שהתורה היא התוכנית שעל פיה ברא ה' את העולם. מתוך כך, התורה כוללת את כל ההוראות הנחוצות לאדם על מנת לחיות את חייו לפי רצון ה'. אם מסיבה כלשהי איננו בטוחים מה התורה דורשת מאתנו במצב מסוים, עלינו להתייעץ עם תלמיד חכם שלמד מרבותיו כיצד ליישם את חוכמת התורה בחיינו.

לפיכך, משמעות הפסוק היא זו: אם נדמה לכם שמצב מסוים בחיים "ריק הוא" מתורה, משמע: אינכם יודעים כיצד לדלות מתוך התורה את ההדרכה המתאימה עבורו, דעו לכם שדבר זה "מכם" - החיסרון אינו בתורה אלא בכם. במקרים אלו, עלינו לפנות אל מי שמוסמך לפרש את דברי התורה יותר מאתנו, ולבקש ממנו שיסביר לנו כיצד ליישם את התורה במצב שבו אנו נמצאים.

(על פי שיחות קודש תשל"ט א, עמ' 131-129)