ה' מודיע לבני ישראל שבאחרית הימים אומות העולם יכירו בהם וישבחו אותם על כך ששמרו אמונים לבריתם עם ה'.

כשיבוא המשיח...
הַרְנִינוּ גוֹיִם עַמּוֹ וגו': (דברים לב:מג)

כשתתרחש הגאולה המשיחית והאמת תתברר מתוך השקר, יתגלה לכל העולם מדוע בחר ה' דווקא בעם ישראל כעם סגולה. תפקידם ככֹהני ומורי האנושות יוכר סוף-סוף בידי כול, ותרומתם הגואלת לתרבות האנושית תוערך במלואה. אומות העולם יעשו אז כל שביכולתן כדי לסייע לבני ישראל בשליחותם הא-לוהית ובהבאת העולם לייעודו הסופי.

חינוך העולם להכיר לא רק בבורא העולם אלא גם בעמו הוא, אפוא, חלק בלתי-נפרד מהכנת העולם לימות המשיח והחשת ביאתו.

(על פי התוועדויות תשמ"ח א, עמ' 41)