ה' קורא לשמים ולארץ להעיד על המסר שהוא עומד להעביר לבני ישראל.

השמים על הארץ
הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם . . . וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ וגו': (דברים לב:א)

ה' פנה הן לשמים והן לארץ כדי ללמדנו שאנו נקראים לאזן בין השניים. התורה יורדת מן השמים ומכילה בתוכה את החזון הא-לוהי לתיקון העולם. דרך הפצת הידע שבתורה - הן לעצמנו והן לאחרים - אנו מורידים את השמים אל הארץ. בכך שאנו מעצבים את חיינו ואת חייהם של אחרים לאור הוראות התורה, אנו מעלים את הארץ אל השמים. כאשר הצלחנו לאזן היטב בין השמים והארץ - שניהם מעידים עלינו כי הגשמנו את ייעודנו.

(על פי לקוטי שיחות ט, עמ' 214-213)