משה מבטיח לבני ישראל שחרף אזהרות הקללה שנאמרו זה עתה, עליהם לבטוח ביכולתם לשמור אמונים לברית ה' וליהנות מהגנתו.

המפתח למשמעות החיים
לְמַעַן תַּשְׂכִּילוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן: (דברים כט:ח)

המילה "תשכילו", בפסוק זה, פירושה 'תצליחו'. עם זאת, אין להתעלם מכך שהיא נגזרת משורש המילה 'שׂכל'. הדבר רומז לנו שאם נשמור את ברית ה' לא רק שנצליח במעשינו, אלא שגם נבין את המצוות לגמרי בשכלנו.

הבטחה זו היא רבת משמעות שכן שמירת הברית מחייבת אותנו לקבלת עול מוחלטת שאינה תלויה ברמת הבנתנו. עם זאת, דווקא כאשר ברית ה' נשמרת במלואה, אנו מקבלים תוספת כוח בהבנתנו את המצוות ומגיעים לעומק חדש של השגת המודעות הא-לוהית.

(על פי לקוטי שיחות יד, עמ' 106)