בברכות משה כלולה ההבטחה כי אם תישמר הברית, לא יוכלו אויבי ישראל לבוא בגבולו.

בשביל העולם כולו
בְּדֶרֶךְ אֶחָד יֵצְאוּ אֵלֶיךָ וּבְשִׁבְעָה דְרָכִים יָנוּסוּ לְפָנֶיךָ: (דברים כח:ז)

כאשר בני ישראל הולכים בדרך התורה, הדבר מזמֵן את ברכות ה' לא רק עליהם אלא על העולם כולו. אפילו על אויביהם המנסים לפגוע בהם. את ברכת משה לישראל שאויביהם ינוסו לפניהם אפשר לפרש גם כברכה לאויבים עצמם, שהרי לא נאמר כאן שישראל יכו את אויביהם, אלא רק שאויביהם ינוסו.

מכאן אנו לומדים שכשישראל מתנהגים על-פי הוראות התורה עליה נאמר: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", כל ענייני העולם יתעלו למצב של דרכי נועם ודרכי שלום.

(על פי לקוטי שיחות כט, עמ' 307)