לאחר הברכות והאזהרות שיצאו מפי ה', הוסיף משה ברכות ואזהרות משלו לעידוד שמירת הברית עם ה'.

להמשיך ברכה
וּבָאוּ עָלֶיךָ כָּל הַבְּרָכוֹת הָאֵלֶּה וְהִשִּׂיגֻךָ וגו': (דברים כח:ב)

בראש השנה ה' חותך חיים לכל חי, ופוסק מה יהיה גורלן של הבריות בכל ימות השנה הקרֵבה ובאה. בכל זאת, אנו מתפללים מדי יום על צרכינו השונים - בריאות, פרנסה וכיוצא באלו. האם אין זה מיותר, לאור העובדה שהכול כבר גלוי וידוע לפני ה' מראש השנה?

התשובה לשאלה זו טמונה בפסוק המובא כאן: ישנם שני שלבים בהמשכת הברכה עלינו - "ובאו עליך... והשיגוך". בראש השנה באות הברכות הא-לוהיות, אולם הן גנוזות במציאות העולם בהיעלם עד לאותה שעה שבה אנו זקוקים להן בפועל. או-אז, עליהן גם להשיג אותנו ולהתגלות בחיינו. בעזרת עבודת התפילה היום-יומית שלנו אנו מכינים כלי שעל-ידו משיגות אותנו הברכות, ומוציאים לאור את אוצר הברכה הנעלמת שירד לעולם עבורנו בראש השנה.

(על פי אור התורה דברים ב, עמ' תתרפט)