משה מתחיל להדריך את בני ישראל כיצד לכבוש את ארץ כנען.

עץ פרי
כִּי תָצוּר אֶל עִיר . . . לֹא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ וגו': (דברים כ:יט)

רגשותינו מעידים על מידת בגרותנו. אנשים רבים חוננו בבינה יתרה או בכישרון כלשהו; אך תיקון מידות אמיתי מושג רק דרך התנערות מאנוכיות ילדותית ונכונות לתרום לעולם. ההבדל בין נפש בוסרית לנפש בוגרת דומה להבדל שבין סוגי העצים השונים: עצי פרי מספקים לנו תזונה והנאה 'על חשבונם', בעוד עצי סרק מסתפקים בהפגנת נוכחותם הנאה; בדרך אגב הם עשויים לספק לנו צל, אך הם לא 'יקריבו' מעצמם דבר.

כאשר אנו זקוקים לעזרה והשראה עלינו לבקשה מאנשים שאינם רק נבונים ומוכשרים אלא שגם קבעו לעצמם עיקרון להשתמש בכישרונותיהם לטובת האנושות. אנשים אלו הם 'עצי פרי' מהלכים, ועלינו ללכת בדוגמתם.

(על פי לקוטי שיחות ד, עמ' 1119-1114; כד, עמ' 120-115)