Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

חודש אלול הוא כמו עיר מקלט, בואו "נברח" אליו

שיעור לפרשת שופטים

הפעלה אוטומטית

חודש אלול הוא כמו עיר מקלט, בואו "נברח" אליו: שיעור לפרשת שופטים

פרשת שופטים מביאה את מצוות עיר המקלט, מצווה שמופיעה כאשר אדם הורג נפש בשוגג. מה הקשר בין מצווה זו וחודש אלול? שיעור תורה מרתק לפרשת שופטים ולקראת השנה החדשה.
Shoftim, shoftim 5777