משה מלמד את בני ישראל את דיני העדות ושבועת השקר.

עדי ה' האמיתיים
עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים אוֹ עַל פִּי שְׁלֹשָׁה עֵדִים יָקוּם דָּבָר: (דברים יט:טו)

הבריאה עצמה מעידה על קיומו של הבורא, וכן על עוּבדת היותו נעלה מיכולות ההשגה שלנו. אמנם, כדי להוכיח שמהות ה' אינה נשגבת רק מבינתנו אלא גם מיכולת המחשבה האנושית בכלל, יש צורך ב'עדים' חיצוניים: בני ישראל.

עם ישראל, באמצעות לימוד התורה וקיום מצוות ה', הם העדים האמיתיים, לא רק לנוכחות ה' בעולם אלא להיותו נשגב מכל היגיון ומופשט מכל תכונה. בעדות זאת ביצעו היהודים את הבלתי-אפשרי: הבעת רעיון שעל-פי הטבע אינו ניתן להבעה.

(על פי לקוטי שיחות יט, עמ' 196-188