משה מעודד את בני ישראל לפנות בכל עניין שהוא אל ה' בלבד, ולא להתפתות אחר מגידי עתידות למיניהם.

לבטוח בה'
תָּמִים תִּהְיֶה עִם ה' אֱלֹקֶיךָ: (דברים יח:יג)

כשאנו מחוברים לה', איננו נתונים לשום סוג של גורל. עתידנו פתוח ונתון לשינוי. מסיבה זו, אין לנו כל סיבה להתעסק בחיזוי העתיד, בהתגוננות מפני 'כשפים' אמיתיים או דמיוניים או בהשפעתם המשוערת של גלגולים קודמים על חיינו. הדרך הבטוחה ביותר להבטיח את אושרנו והצלחתנו בחיים היא בהתמסרות תמימה ללימוד רצון ה' דרך התורה, ובהפניית כל תפילותינו אליו.

(על פי אגרות קודש יח, עמ' רה)