יום שלישי (יח, א - ה) משה מורה לבני ישראל לכבד את הכֹהנים ולדאוג שיקבלו את המעשר המגיע להם מיבולי בני ישראל ומבהמותיהם.

הכהן שבפנים
קַח אֶת הַלְוִיִּם תַּחַת כָּל בְּכוֹר בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל וגו': (דברים יח:ג)

רש"י בפירושו לתורה מסביר שאיברים מסוימים אלו הוקצו לכֹהנים כציון מיוחד למעשיו של פנחס, נכדו של אהרן. פנחס נעזר בלחייו (פיו) כדי להתפלל לעזרת ה' והוא השתמש בזרועו כדי לנעוץ את חרבו בקיבתם של מחללי ה' - זמרי וכזבי.

מאחר שכולנו "ממלכת כהנים וגוי קדוש", הרי שברוחניות עלינו ללמוד מדוגמתו של פנחס. כאשר כוחות בתוכנו או מחוצה לנו מציבים התנגדות להתקדמות תהליך הגאולה, עלינו לגייס ללא שיהוי את כוחו של 'פנחס' הפנימי שבנו כדי שנוכל להתגבר על עקשנותם באמצעות כוחות הקדושה האדירים שבתוכנו.

(על פי שיחות קודש תשל"ו ב, עמ' 237)