בנוסף על מערך השופטים והשוטרים מורה משה לבני ישראל למנות להם מלך.

מלך אישי
שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹקֶיךָ בּוֹ וגו': (דברים יז:טו)

אף כי לא היה לעם היהודי מלך מאז חורבן בית ראשון, ולא ישוב להיות לנו מלך עד ימות המשיח, אנו עדיין נקראים - הן כפרטים והן כציבור - למנות עלינו סמכות עליונה. זה מקור הוראת חכמינו: "עשה לך רב", מנה על עצמך אדם ששקוע בתורה ובעבודת ה' ומסוגל להורות לך דרך בכל ענייני החיים הרוחניים והגשמיים.

אַל לנו להשלות את עצמנו כי ביכולתנו לסמוך על 'שופטינו ושוטרינו' הפנימיים לבדם, ואל לנו לחשוב שאף אחד אינו מסוגל להבין אותנו די הצורך כדי לשמש לנו כ'מלך'. התורה מבטיחה לנו כי אם נשקיע מאמצים בחיפוש, נמצא את המורה הרוחני המתאים לשורש נשמתנו.

(על פי לקוטי שיחות כד, עמ' 106-104)