משה מתאר את התגלות ה' במעמד מתן התורה בהר סיני.

מעל הטבע
אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים אֵין עוֹד מִלְּבַדּוֹ: (דברים ד:לה)

בכך שגילה לנו את מהותו, הנעלית מהבריאה, אִפשר ה' גם לנו להתעלות מעל מגבלות הטבע. מעתה ואילך, כל אימת שנקרה בדרכנו אתגר או ניסיון, עלינו רק להזכיר לעצמנו ש"אין עוד מלבדו" - קרי: שדבר אינו יכול להוות מכשול של ממש בפני מימוש כוונות ה', שכן הכול, בחשבון אחרון, הנו חלק מה'. פיתוח תודעה זו בתוכנו מרומם את המודעות הא-לוהית שלנו לרמה שבה אנו מסוגלים לראות את מהות ה' בכל מקום. יכולת זו, בתורה, מסייעת להחיש את ביאת הגאולה, שבה יתקיים הפסוק: "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדו כי פי ה' דבר" (ישעיה מ, ה).

(על פי לקוטי שיחות כד עמ' 46-36)