קציני הצבא סופרים את פקודיהם ומוצאים כי בדרך נס לא נפקד מהם אפילו אחד

מלחמה ללא הרוגים
וְלֹא נִפְקַד מִמֶּנּוּ אִישׁ: (במדבר לא:מט)

המלחמה נגד המדיינים היתה מלחמה כנגד שנאה חסרת בסיס. ה' מצווה עלינו לנהל מלחמה זו בכל עת, כדי ששִנאה, מחלוקת ואנוכיות יוחלפו בידי חסד, שלום ודאגה לזולת. מעבר לתועלת הברורה שיש בכך לעצמנו, כיחידים וכחברה, גם ה' בעצמו 'מרוויח' ממאבק זה. כפי שאמר רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך" הוא "כלל גדול בתורה" - יסוד הכולל בתוכו את כל התורה.

ה' מבטיח לנו שבמאבקנו המתמשך נגד השנאה יש ברכה מיוחדת שלא נספוג שום אבידות, גופניות או רוחניות, ממש כמו במלחמה המקורית נגד מדיין.

(על פי התוועדויות תשד"מ ד, עמ' 2238-2237)