ה' מורה למשה לערוך ספירה כוללת של השבי והמלקוח - האנשים והבהמות שנלקחו מאת המדיינים. לחיילים הותר לשמור ברשותם את מחצית השלל, בעוד המחצית השנייה ניתנה לשאר העם. החיילים נדרשו להפריש מחלקם חמישית האחוז (אחד מחמש מאות) עבור הכֹהנים, בעוד שאר העם נדרשו להפריש מחלקם שני אחוז (אחד מחמישים) עבור הלויים. תהליך החלוקה נעשה בפיקוחו של משה.

עזרה משמים
וַיְהִי הַמַּלְקוֹחַ וגו': (במדבר לא:לב)

העוסקים במניין האנשים והבהמות שנלקחו מן המדיינים, הופתעו לגלות שמספרם התחלק בדיוק בחמישים ובחמש מאות, מה שאִפשר להם לקיים את הוראות ה' לגבי אופן חלוקת השלל בדיוק נמרץ. דבר זה היה פלאי לגמרי, בעיקר כאשר מביאים בחשבון את מערכת הנסיבות המורכבת שהביאה לידי תוצאה מדויקת זאת, שרובה התחולל הרבה לפני המלחמה.

הלימוד מתופעה פלאית זו עבורנו הוא שלא להירתע מאף מכשול העומד בדרכה של שליחותנו. עלינו לזכור שהקדוש-ברוך-הוא סידר את כל פרטי המציאות, גם אלה שקרו בעבר, כדי לסייע לנו לעשות את רצונו בדרך הטובה והיעילה ביותר.

(על פי לקוטי שיחות יג, עמ' 113)