ה' ציווה על ישראל להילחם במדינים.

שנאה חסרת בסיס
לָתֵת נִקְמַת ה' בְּמִדְיָן: (במדבר לא:ג)

למדיינים לא היתה כל סיבה לתקוף את בני ישראל, אך הם עשו זאת מתוך שנאה חסרת בסיס. שורשה של שנאה כזו הוא היֵשות העצמית, ה'אגו'. אדם חדור ישות מחפש באופן נואש כיצד להוריד את ערכם של אחרים, שכן בעיניו, כל מעלה שהם ניחנים בה מפחיתה מחשיבותו. לא בהכרח ינסה אדם כזה לפגוע באחרים, אך בסתר לבו הוא ישמח לאידם, או לפחות לא יוטרד מן הפורענות הבאה עליהם. נוסף על כך, הישות מסמאת את עיני האדם מלראות את הטוב באחרים. כיוון שהוא עצמו אינו מתייחס ביושר אל הקדוש-ברוך-הוא ואל העולם, הוא לא מסוגל להאמין שאחרים עושים זאת.

לעומת זאת, אדם שאינו חדור ישות מתרכז בטוב שבאחרים. סבלם ייגע בו, שכן הוא נוטה תמיד לדון אותם לכף זכות ומשום כך אינו מוצא כל צידוק לכאבם. כאשר ימצא בכל זאת פגם באדם אחר הוא ינסה לבוא לעזרתו, אך לא ישנא אותו בשל כך.

אדם שאינו מרוכז בעצמו מסוגל להתמודד היטב גם עם חילוקי דעות. הוא אינו מפרש אותם כמתקפה על עצמיותו, אלא כהזדמנויות לקבל נקודות מבט נוספות על האמת. מאחר שהוא אינו מוטרד כל העת באשר לתדמית האישית שלו, הוא מוכן לחשוף את מגרעותיו בפני אחרים ולבקש את עצתם כיצד לתקנן. בשל כך, הוא עתיד להתקדם מהר יותר בצמיחתו הרוחנית.

(על פי לקוטי תורה ח, פה ד והלאה; ספר המאמרים תרנ"ט, עמ' נג והלאה)