ה' מוסר למשה את החוקים הנוגעים לשבועות ונדרים שאדם נודר לה'.

דיבור קדוש
אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה' וגו': (במדבר ל:ג)

המילה "יחל" היא מלשון "חולין". "לא יחל דברו" פירושו "לא יחלל דברו" - לא יהפוך את דיבורו מקודש לחול. מסתבר שאפילו המילים והמעשים היום-יומיים ביותר שלנו צריכים להיות חדורים בכוונות קדושות ולהיות תואמים לתכלית הבריאה - הפיכת העולם למשכנו של ה'.

(על פי לקוטי שיחות יג, עמ' 108)