הפרשה השנייה בחומש במדבר, נשא, נפתחת בהוראת ה' למשה להשלים את מפקד משפחות לוי. לאחר מכן מפרטת התורה דינים אחדים הקשורים בתהליך ההיטהרות של בני ישראל בטרם יצאו מהר סיני לכיוון ארץ ישראל. בהמשך מתארת התורה את התרומות שהביאו נשיאי השבטים ביום חנוכת המשכן. תרומות הנשיאים מדגישות כיצד המסע הקרב דרך המדבר - כמו המסע של כל אחד מאתנו להגשים את שליחותו בעולם - נועד להיות בו-זמנית מסע לאומי ואישי.