לאחר שמשה מונה את שבט לוי, ה' אומר לו למנות את שלוש משפחות הלויים באופן נפרד, ולהפקיד כל משפחה על עבודה אחרת הקשורה במשכן.

בלימת התנגדות לצמיחה רוחנית
בְּגִשְׁתָּם אֶת קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים אַהֲרֹן וּבָנָיו יָבֹאוּ וְשָׂמוּ אוֹתָם אִישׁ אִישׁ עַל עֲבֹדָתוֹ וְאֶל מַשָּׂאוֹ: (במדבר ד:יט)

אהרן ובניו - הכֹהנים - הם אלה שממנים את הלויים לתפקידיהם במשכן. על-פי הקבלה הכֹהנים שייכים למהות החסדים והלויים למהות הגבוּרות. הפסוק הזה מלמדנו שגם מידת הגבורה של הלויים מקבלת את כוחה ממידת החסד של הכֹהנים. בלשון הקבלה תופעה זאת מכונה: "מיתוק הגבורות בחסדים".

מכאן אנו לומדים שיעור חשוב: לעתים קרובות, כאשר אנו שואפים להתפתח מבחינה רוחנית, אנו נתקלים בהתנגדות (גבורה). לפעמים אנשים לועגים לנו או מתייחסים אלינו בעוינות, ולפעמים אנו נתקפים בידי קולות פנימיים של ספק עצמי. התורה מלמדת אותנו שבמקום להיאבק במניעות אלו מוטב לפעול בכוחו של אהרן, "אוהב שלום ורודף שלום". כוח החסד שלנו הוא רב-עוצמה, ויש בכוחו לעמוד כנגד המניעות ואולי אף לדחותן כליל. כמובן, הפיכת האויב לאוהב הפועל לטובתנו היא הניצחון המוצלח ביותר.

(על פי התוועדויות תשמ"ח ג, עמ' 407-405)