ה' מורה למשה למנות את הלויים. הלויים פטורים משירות צבאי כיוון שהם מופקדים על מלאכת המשכן. תפקידם הוא לשמור על המשכן, לפרקו בכל פעם שממשיכים לנדוד, לבנותו מחדש בכל תחנה חדשה וללוות את הכֹהנים בעבודת המשכן.

שאיפות רוחניות
הַקְרֵב אֶת מַטֵּה לֵוִי וְהַעֲמַדְתָּ אֹתוֹ לִפְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן וְשֵׁרְתוּ אֹתוֹ: (במדבר ג:ו)

הלויים נבחרו מתוך כל עם ישראל לשאת במטלות השוטפות של משכן ה', והכֹהנים נבחרו מתוכם לעבודת הקודש עצמה. עם זאת, אומר הרמב"ם: "ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש... אשר נדבה רוחו אותו... לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו... הרי זה נתקדש קדש קדשים" (משנה תורה הלכות שמיטה ויובל יג, יג).

מכאן לומדים שיהודי המבקש להקדיש עצמו לעבודת ה', גם אם מצד טבע תולדתו שייך הוא לאופן העבודה הרוחני של שבט אחר, יכול להגיע למדרגה רוחנית שתהפוך אותו ל'לוי' רוחני, 'כהן' רוחני או אפילו 'כהן גדול'.

(על פי התוועדויות תשמ"ה ד, עמ' 2116-2115)