ה' מורה למשה להסדיר את חניית השבטים במערך צבאי קבוע: באמצע חונה המשכן כשלצִדו שבט לוי, ובכל אחד מארבעת הצדדים חונה 'דגל' - חטיבה המכילה שלושה שבטים (לצורך העניין נמנו בני יוסף, מנשה ואפרים, כשני שבטים נפרדים).

לשמור על המקדש הפנימי
מִנֶּגֶד סָבִיב לְאֹהֶל מוֹעֵד יַחֲנוּ: (במדבר ב:ב)

חניית השבטים מארבעת צדדי המשכן מסמלת את האופן שבו עם ישראל צריך להגן על קודשיו, ובפרט על התורה - שהיתה גנוזה בלב המשכן. מובן שהתורה אינה זקוקה להגנתנו - להפך, היא המגִנה עלינו - אך אנו מצדנו צריכים להשקיע כל מאמץ על מנת להגן על היקר והקדוש לנו מפני כל צורה של חילול.

חובת השמירה מוטלת עלינו גם בחיינו הפרטיים: עלינו לנצור מכל משמר את נקודת הקודש שבנפשנו ואת אור התורה המאיר בביתנו, ולהגן עלינו מפני האיומים המגיעים מארבע רוחות השמים: מצפון מנשבות רוחות של קרירות ואדישות; מדרום באות רוחות חמות של תאוות חומריות; ממזרח מתנשאת תחושת סיפוק עצמי וישות מופרזת; ומסוף מערב מזדחלת רוח תבוסה המפיצה ייאוש קודר.

(על פי התוועדויות תשמ"ה ד, עמ' 2103; רשימות סב; אור התורה מסעי א'שס-א'שסא. א'שצו-א'שצז)