התורה מונה את כל הגברים הבוגרים בכל שבט. באורח פלא, כל הנפקדים נמצאו כשירים לשירות צבאי.

בריאות לפי התורה
וַיִּהְיוּ בְנֵי רְאוּבֵן . . . כֹּל יֹצֵא צָבָא: (במדבר א:כ)

רבים מיוצאי מצרים היו חולים ונכים, אך במתן תורה הבריאו כולם. בריאות זו נשתמרה היטב הודות לענני הכבוד, שהגנו על בני ישראל מתנאי המדבר הקשים לאורך מסעם.

מהמצב המופלא הזה נלמד שברכת הברית הכרותה לנו עם הקדוש-ברוך-הוא, המתבטאת מצדנו בשמירת התורה והמצוות, אינה ניכרת רק במישורי החיים הרוחניים אלא גם באלו הגשמיים. בשני המקרים, הקשר עם ה' מרומם אותנו מעל לחוקי הטבע הרגילים.

עובדה זו עודנה תקפה גם כיום. ככל שנתאים את חיינו להוראות התורה, כך נזכה - בעזרת ה' - לבריאות הגוף והנפש, וזאת גם אם יעמיסו עלינו החיים קשיים רבים.

(על פי לקוטי שיחות ח, עמ' 222-220)