חז"ל מספרים על סיבה נוספת, מלבד עוון לשון הרע, שגרמה להופעת צרעת הבית: כששמעו יושבי הארץ הכנענים שבני ישראל מתכננים לגרש אותם מארץ כנען, החביאו את אוצרותיהם בתוך קירות בתיהם, בתקווה שלימים יחזרו אליהם. חלק מתהליך הטהרה של הבית הנגוע כרוך בניתוץ אבני הקיר במקום הנֶגע, ובדרך זו היתה הצרעת לברכה: היא גרמה לגילוי האוצרות הטמונים בקיר.

תשובה של צדיקים
וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית וגו': (ויקרא יד:לד)

תשובה אמיתית מעלה אותנו לרמת מודעות א-לוהית גבוהה, שלא ניתן להגיע אליה בשום דרך אחרת. כאשר, לעתים, פגעה הצרעת באדם שפשפש במעשיו ולא מצא בעצמו חטא, משמעות הדבר היתה שהקדוש-ברוך-הוא מאפשר גם לו להגיע למדרגת התשובה ולברכותיה - אף שזכות זו שמורה בדרך כלל רק לחוטאים שגברו על יצרם ושבו מחטאם.

הדבר נכון לגבי כל סוגי הצרעת, אך בפרט לגבי צרעת הבית שזיכתה את האדם באוצר - הלכה למעשה. השפע הגשמי, שנפל בחיקו במפתיע, שיקף את השפע הרוחני שנפתח בפניו דרך תהליך הטהרה - קרבת ה' בדרכם של בעלי תשובה.

באופן זה עלינו להתבונן על כל 'תאונה' או 'עיכוב' בחיינו. אין הם יד המקרה, אלא שליחי ההשגחה הא-לוהית הבאים להעלותנו לרמה חדשה של קרבה לקדוש-ברוך-הוא.

(על פי לקוטי שיחות כז, עמ' 114-107)