כחלק מסדר טהרתו של המצורע, הכהן נדרש למרוח מדמו של אחד הקרבנות על נקודות שונות בגופו.

הכהן הפנימי
וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם וגו': (ויקרא יד:יד)

כאמור, השפעתה השלילית של לשון הרע ניתנת לתיקון באמצעות לימוד תורה בשפע. אך כדי שלימוד התורה שלנו אכן ישפיע רוח חיובית בלבד על המציאות, עלינו ללמוד אותה 'לשמה' - קרי: מתוך כוונות טהורות - לא כדי להרוויח משהו, אלא פשוט כדי לעשות את רצון ה' ולהפיץ בעולם את המודעות אליו. בדיוק כפי שסדר טהרתו של המצורע דורש פיקוח על-ידי כהן, כך גם לימוד התורה שלנו טעון פיקוח על-ידי ה'כהן' שבתוכנו. 'כהן' זה, ממש ככֹהני המשכן והמקדש, מתאפיין בעיקר בביטול מוחלט לקדוש-ברוך-הוא ובניקיון מכל מניע זר.

(על פי לקוטי תורה ב, כד ג - כה א; לקוטי שיחות יב, עמ' 82-81)