צרעת העור יכולה להתפתח מתוך נגע, שחין או כווייה. בכל אחד מהמקרים, התסמונת הראשונה שלה היא כתם לבן על הבשר.

צביעות דתית
שְׂאֵת לְבָנָה אוֹ בַהֶרֶת לְבָנָה . . . וְנִרְאָה אֶל הַכֹּהֵן: (ויקרא יג:יט)

הופעת הצרעת קשורה בעצירת הדם הזורם אל אזור מסוים בעור, מה שמוביל לחיוורון - "שׂאת לבנה". החסימה בזרימת הדם התקינה הנהּ תופעה חיצונית המקבילה לחסימה אחרת, המתרחשת במישור הרוחני.

החסימה הרוחנית הגורמת להופעת הצרעת מתרחשת כאשר המודעות הא-לוהית אינה פועלת בנו כמצופה, ובמקום להחדיר בנו ענווה היא מנפחת את הישות העצמית שלנו (ה'אגו'). כתוצאה, אנו מעריכים את עצמנו יתר על המידה ומתמלאים בביטחון עצמי מופרז, והדבר עלול לקלקל את מידותינו בדרכים רבות.

על מנת שחסימות רוחניות כאלה לא יתרחשו, עלינו לוודא תמיד שכל הישגינו הרוחניים יחדירו בנו ענווה ומסירות כלפי אחרים.

(על פי לקוטי תורה ב, כג ב; כד א; כד ג והלאה; בשעה שהקדימו תער"ב א, עמ' שע; ספר המאמרים תשי"ד-תשט"ז, עמ' 511)