יוסף הורה לאחיו לשוב לארץ ישראל ולהביא את אביהם למצרים. הוא דאג שמשפחתו תתיישב בארץ גושן, שהיתה נפרדת מהחברה המצרית ולפיכך מוגנת מהשפעתה השלילית.

להחזיק ראש
שָׂמַנִי אֱלֹקִים לְאָדוֹן לְכָל מִצְרָיִם רְדָה אֵלַי אַל תַּעֲמֹד: (בראשית מה:ט)

מטרתה העיקרית של גלות מצרים היתה לאפשר לעם ישראל להעלות את ניצוצות הקדושה הטמונים שם. מצרים היתה מעצמת-העל הכלכלית של אותה תקופה, ועושרה גילם את העושר העולמי הכללי. בעת היציאה ממצרים עתידים ישראל ליטול עמם את אוצרותיה, ובכלל להעלות לקדושה את כללות השפע הגשמי של אומות העולם. זה ההסבר למסר שמשגר יוסף אל אביו: "כעת, משהפכתי ל'אדון לכל מצרים' וכל השפע הגשמי העולמי מרוכז תחת ידי, ניתן לראות כיצד יוגשם ייעודה של גלות מצרים והגיעה העת שתתחיל."

כמו יוסף, גם אנחנו צריכים 'להחזיק ראש' לגבי תכליתו של מסענו הארוך אל הגאולה – העלאת ניצוצות העולם הארצי דרך גילוי הא-לוהות הגנוזה בו.

(על-פי לקוטי שיחות ג, עמ' 823 והלאה)