מסירות הנפש של יהודה למען בנימין שיכנעה את יוסף שאחיו חזרו בהם מאיבתם אליו, והביאה אותו לחשוף בפניהם את זהותו האמיתית. האחים, שנדהמו מן הגילוי, חששו שבכוונתו לנקום בהם, אך יוסף הרגיע אותם והסביר להם שאין הוא נוטר להם טינה, שכן כל מה שנעשה עמו היה בהשגחה א-לוהית.

להתקדש על מנת לקדש
וַיִּשְׁלָחֵנִי אֱלֹקִים לִפְנֵיכֶם לָשׂוּם לָכֶם שְׁאֵרִית בָּאָרֶץ וגו': (בראשית מה:ז)

יוסף הוא דוגמה מרשימה ביותר לעמידתו של אדם על עקרונותיו אל מול סביבה זרה ומנוגדת. הוא הצליח לשמור על קדושתו גם כשהיה נתון בגלות במקום אנשי טומאה ורשע. אמנם הישגו העיקרי היה בהשפעה על אותה סביבה: הוא לימד את המצרים להכיר בה' ובכך הגדיל את המודעות הא-לוהית בעולם. יוסף מלמד אותנו שיעור גדול בתיקון העולם: ראשית עלינו לחסן את עצמנו מפני ההשפעות השליליות של העולם, ומתוך כך עלינו לגשת להפיכתו למקום קדוש ומתוקן יותר.

(על-פי לקוטי שיחות ל, עמ' 228-224)