לאחר סיפור פטירת אברהם, ובטרם תמשיך לגולל את קורותיו של יצחק בפרשה הבאה, מונה התורה בסוף פרשתנו את צאצאי ישמעאל.

אהבת אמת
עַל פְּנֵי כָל אֶחָיו נָפָל: (בראשית כה:יח)

המילה "נפל" בפסוק זה פירושה " שׁכַן", כלומר: צאצאי ישמעאל שכנו בכל האזורים הרבים הנמנים כאן, "על פני כל אחיו". עם זאת, אין להתעלם מן המשמעות השלילית הנלווית, הרומזת לכך שישמעאל היה גרסה 'נפולה' של אברהם אבינו. אברהם הוא התגלמותה של מידת החסד והאהבה – אהבה לקדוש-ברוך-הוא ואהבה לזולת. ישמעאל מגלם חסד נפול – דחף שלילי לסיפוק אישי של תאוות היצר.

בחיינו, מוטלת עלינו המשימה להעלות את החסד הנפול של ישמעאל. להפוך את אהבתנו הנמוכה לגשמיות העולם לאהבה קדושה המופנית כלפי הקדוש-ברוך-הוא וגילויי הנהגתו המשתקפים בעולם.

(על-פי ספר המאמרים תרמ"ח עמ' 196)