אליעזר יצא לדרכו בחזרה לארץ כנען בלוויית רבקה. לאחר שנישאה ליצחק, תפסה רבקה את מקומה של שרה כאם המשפחה.

להאיר את העולם
וַיְבִאֶהָ יִצְחָק הָאֹהֱלָה שָׂרָה אִמּוֹ וגו': (בראשית כד:סז)

חכמים מגלים שהאבות – אברהם, יצחק ויעקב – שמרו את כל מצוות התורה ואף את התקנות שהיו חז"ל עתידים לתקן. דוגמה מפורסמת לכך היא מצוות הדלקת נרות שבת, שקוימה כבר על־ידי שרה. לאחר הסתלקותה של שרה היה אברהם מדליק את נרות השבת במקומה, אך ראו זה פלא: בעוד נרותיה של שרה נותרו דלוקים באורח נס כל ימות השבוע, נרותיו של אברהם בערו כרגיל. כשנכנסה רבקה לחיק המשפחה והחלה להדליק את נרות השבת, שב הנס להתקיים.

מתוך כך מציץ אלינו כוחן המיוחד של האישה והנערה בישראל – בנותיהן של שרה ורבקה – לעצב את אופיו הרוחני של הבית. אמנם, נרות הדולקים שבוע שלם היו רק לאימהות הקדושות, אך גם בנותיהן שבכל הדורות זוכות למקבילה רוחנית של נס זה: אור הנרות שהן מדליקות ממשיך את קדושת השבת על פני השבוע כולו.

(על-פי לקוטי שיחות יא עמ' 283-284, שם טו עמ' 171-173)