לאחר קבורת שרה, שלח אברהם את אליעזר עבדו אל משפחת אחיו שבארם נהריים. אחת מבנותיו, כך קיווה, תהיה שידוך הולם לבנו יצחק.

מסע חיפוש אחר הרעיה הרחוקה
כִּי אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי תֵּלֵךְ וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי לְיִצְחָק: (בראשית כד:ד)

הנביאים מרבים לדמות את מערכת היחסים בין ה' לעם ישראל ליחסי בעל ואישה. דימוי זה מאיר באור עמוק ורב- משמעות את השליחות החשובה של הפצת היהדות בעולם. שליחות זאת דומה לשליחותו של אליעזר, עבד אברהם. כאשר אנו מפיצים בעולם תורה ומצוות, אנו גם מחפשים לפעמים אחר נשמות "אבודות" התועות במחוזות נידחים, נשמות שכל אחת מהן היא רעייתו של ה', ומבקשים לשוב ו"להשיאן" לה'.

(על-פי לקוטי שיחות כה עמ' 104-105)