החדשות המטלטלות אודות עקדתו של יצחק, שכמעט והסתיימה בהקרבתו, היוו נטל כבד מנשוא על לבה של שרה. לאחר הסתלקותה, רכש אברהם מאת החתים יושבי חברון את מערת המכפלה והשדה המקיף אותה, וייחד אותם כאחוזת קבר עבורה.

יעוד העם היהודי
תְּנוּ לִי אֲחֻזַּת קֶבֶר עִמָּכֶם וגו': (בראשית כג:ד)

מקובל עלינו כי מערת המכפלה היא מקום קבורתם של אדם וחוה, הוריהם של כל בני האדם. לפיכך, גם אם היתה קניינו של עפרון החתי, הרי שבמקורה השתייכה לכלל האנושות.

רכישת המערה בידי אברהם ביטאה את רצון ה' להעביר את משימת תיקון העולם, שהופקדה בעבר בידי האנושות כולה, לידי עם ישראל. עובדה זו מטילה, כמובן, אחריות כבדה על שכמנו. מאחר שקיבלנו על עצמנו משימה זו, הבדלנו את עצמנו משאר העמים והפכנו למורי דרך עבור האנושות. גם בדורנו עלינו לשוב ולאמץ תפקיד זה, בעקבותיו של אברהם – היהודי הראשון – שקנה את מערת אדם וחוה מתוך הבנת מקומו ותפקידו בתוכנית האלוקית עבור האנושות והעולם כולו.

(לקוטי שיחות טו, עמ' 154-145; שם ה, עמ' 344-334; ספר השיחות תשמ"ח א עמ'89-85 )