לאחר הולדת יצחק כרת אברהם ברית עם אבימלך מלך פלשתים. לאחר מכן, לפי אחד הפירושים, הוא פתח בבאר שבע פונדק, שם לימד את העוברים והשבים על אודות האמונה בא-ל אחד.

הפצת המעיינות
וַיִּטַּע אֵשֶׁל בִּבְאֵר שָׁבַע וַיִּקְרָא שָׁם בְּשֵׁם ה' אֵל עוֹלָם: (בראשית כא:לג)

"אשל" לדברי המדרש הוא ראשי התיבות אוכל-שתייה-לוויה. נטיעת האשל, לפיכך, פירושה פתיחת פונדק דרכים שסיפק את שלושת השירותים הללו: אברהם העניק לאורחיו אוכל ושתייה, ולאחר מכן ליווה אותם לדרכם. פונדקו של אברהם היה המוסד הציבורי הראשון שהוקדש להפצת האמונה בא- ל אחד וללימוד חוקי המוסר הנובעים מתוכה. הקמת מוסד זה, שקרא תיגר על הערכים המקודשים ביותר של החברה בת זמנו, עוררה הד עצום. כך הביא אברהם להפצת בשורתו גם אל מי שלא ביקר ולא יבקר כלל בפונדקו.

עלינו לדעת שחשיבותם של בתי כנסת ובתי מדרש אינה נמדדת רק בלימודים ובתפילות המתקיימים בין כותליהם, ואף אינה מוגבלת לבאים בשעריהם בלבד. בית כנסת ובית מדרש משפיעים לטובה על סביבתם בעצם קיומם, וראוי להרבות אותם בכל עיר ועיר.

(על-פי ספר המאמרים תרפ"ו, עמ' 86)