התשובה שלפניכם מוגשת מתוך הספר רב המכר "תשובות לשאלות החיים" בהוצאת ידיעות ספרים. ניתן לרכוש את הספר כאן. תודתנו לעורך הספר הרב מנחם ברוד. המערכת

אולי הבעיה היא בגישה

ברצוני להתייחס לדברים שגם את עצמך כותבת, שהדבר החשוב ביותר הוא נושא השידוך.

את כותבת שלפי דעתך אינך רואה שום הצעה מתאימה. אבל תקוותי היא, שכאשר תגשי בגישה הנכונה להצעות המגיעות אלייך, יזַמן לך השם יתברך שידוך מתאים לך בגשמיות וברוחניות.

עלייך לדעת שבעולם הזה אין שום דבר שהוא מושלם בתכלית השלמות. זה נכון גם לגבי אנשים, שאין שום אדם שיש בו כל המעלות. ממילא אין צורך להמתין עד שיימצא אחד כזה דווקא, כפי שמדמיינים. ומכיוון שאף אדם אין לו כל המעלות, ודאי גם מחפש השידוך עצמו יש בו חסרונות, אלא שעל עצמו הוא מביט בעין טובה.

זאת צריך להביא בחשבון, ולזכור שבדברים מסוימים צריך לוותר ולהעלים עין, ולקוות שבמשך הזמן מקצת החסרונות – מדומים או אמיתיים – יתיישרו וישתפרו.

גישה זו לשידוך עושה את הבחירה קלה הרבה יותר, וכל העיסוק בשאלת השידוך נעשה שמח יותר.

בסופו של דבר, צריך לבטוח בבורא העולם

נוסף על כך ברצוני לעורר את תשומת לבך שאין אפשרות לשעֵר ולהעריך בדיוק כיצד יֵראו שני האנשים לאחר החתונה שלהם, כי חתונה היא חוויה כזאת המחוללת שינויים מסוימים וגדולים לשני האנשים שמתחתנים, ואת השינויים האלה בלתי אפשרי לצפות מראש.

כוונת הדברים, שבשאלת שידוך ניתנת אפשרות הבחירה עד מידה מסוימת, וצריך לסמוך על השם יתברך שהוא ברוך-הוא יוליכם לאושר ולטוב. והלוא רואים במוחש שבני אדם עושים כך, ואחר כך מנהלים חיים, וחיים מאושרים, עד מאה ועשרים שנה.

כן הוא גם במקרה שלך, שאין אפשרות לחשב מראש בכל מאת האחוזים כל הצעה שמציעים לך, וכיצד הדברים יֵראו בעתיד, אחרי החתונה. צריך לסמוך על השם יתברך, שהוא, שיכול להנהיג עולם גדול כל כך, ודאי יוכל להנהיג גם את ה'עולם קטן' של כל אחד בפרט, ובאופן כזה שיהיה טוב הן בגשמיות והן ברוחניות.

לגשת לנושא בלי דיעה קדומה

תקוותי שתקראי את מכתבי זה פעם ופעמיים ותתבונני במה שהנני כותב לך. ועיקר כוונת מכתבי הוא, שמהיום והלאה הגישה שלך להצעת שידוכים תהיה בלי דעה קדומה שהשידוך אינו מתאים לך אלא שאף על פי כן יש להתעניין, אלא בדיוק להפך – גישתך לשידוך צריכה להיות שהשם יתברך ודאי יזמן לך שידוך שהוא טוב בעבורך, וממילא יכול להיות שזוהי ההצעה הנוכחית, ולכן יש להתעניין ולדעת במה מדובר.

הנני מאחל לך שזה יהיה בקרוב ממש, זיווג המתאים לפנייך בגשמיות וברוחניות, ותבני בית בישראל על יסודי התורה והמצווה.

כ"ו בכסלו תשי׳׳ב, 25 בדצמבר 1951