התשובה שלפניכם מוגשת מתוך הספר רב המכר "תשובות לשאלות החיים" בהוצאת ידיעות ספרים. ניתן לרכוש את הספר כאן. תודתנו לעורך הספר הרב מנחם ברוד. המערכת

שלום בית היא מצווה מאוד חשובה

אני מאמין שאין צורך להדגיש לפנייך באריכות שדרך החיים היהודית, עם מנהגיה וכו', אינה רק חשובה מאוד בכללות, אלא יש חשיבות גם בכל פרט, ובדיוק על פי סדר הדברים. מובן אפוא כמה חשובים השלום וההרמוניה שבין בעל ואישה, מכיוון שהמצווה של השכנת שלום בין בעל ואישה נמנית עם המצוות שמפירותיהן יהודי נהנה בעולם הזה, בזמן שה'קרן' קיימת לעולם הבא (משנה, פאה א, א). דברים אלה מוזכרים מיד בתחילת הסידור – עם ברכות השחר, הנאמרות עוד קודם שמתחילים את התפילות הממשיות של שחרית.

כאשר גישה זו קבועה במוח, קל קצת יותר להבין שאפילו אם צד אחד היה הצודק באורח מוחלט (או כמעט מוחלט), בשעה שהצד האחר היה האשם באורח מוחלט (או כמעט מוחלט), עדיין מחובתם של שני הצדדים לעשות כל שבכוחם כדי להשיב את השלום וההרמוניה על כנם. מובן שחובה זו עומדת בעדיפות עליונה במקרה של בעל ואישה שתופסים עמדות בולטות בקהילה, ובעקבות זאת יהודים אחרים מביטים לעברם כדי לקבלת דוגמה והדרכה.

ברור שאדם מבחוץ אינו יכול לדעת, ואף אי-אפשר לספר לו, אֵילו סיבות הכרחיות יכולות לגרום למצב כזה. האדם מבחוץ יכול רק לצפות ולהסיק את מסקנותיו האישיות, מכיוון שלא יבקש הסבר, וגם בלתי אפשרי ליידע אותו על כל הגורמים והנסיבות המקילות, אם יש כאלה. הוסיפי לכך את העובדה שמדובר בבני זוג, ששניהם פעילים בתחום החינוך היהודי.

לילדים שלכם מגיע טוב יותר

יתרה מזו, וכמובן גם זה חיוני ביותר – מכיוון שהקדוש ברוך הוא בירך אתכם בילדים, ילדים טובים, שדורשים את תשומת הלב, האהבה והגידול על ידי שני ההורים, והילדים הללו בוודאי זכאים לקבל מה שמגיע להם מהוריהם – לא יכול להיות שום צל של ספק שכל אחד מכם צריך לעשות כל דבר אפשרי כדי שלא למתוח את היחסים עוד יותר, אלא להפך, שניכם חייבים לנסות לחזקם ולהשיבם על כנם עד להרמוניה מלאה.

אשר למצב עצמו, היינו, מי צודק ומי אשם, כמובן איני יכול להיכנס לתוך זה, וזה גם לא נחוץ, לאור מה שנאמר לעיל. שכן הדבר החשוב, כפי שכבר הובהר, הוא לחזק את קשרי המשפחה, וזה השיקול החשוב ביותר. עם זה, טוב יהיה אם תוכלו למצוא ידיד משותף שלפניו תוכלו שניכם לשחרר את עצמכם מהמועקה, תוך חילופי תלונות בגילוי לב. ייתכן שאדם מבחוץ, שהוא גם ידיד, יוכל לראות את הדברים יותר באובייקטיביות, ולמצוא את הדרך הטובה ביותר להסדיר את הדברים, ובהקדם האפשרי, כדי שהשלום וההרמוניה ישררו שוב בבית.

תש"ל, 1970