שאלה:

מה המקור למנהג להניח אבנים על המצבות כשמבקרים בבית העלמין?

תשובה:

יש הטוענים שזהו מנהג חדש יחסית,1 אולם, אף שאינו רווח בכל הקהילות ואף לא בחב"ד,2 זהו אכן נוהג יהודי עתיק שמקורו בימי הביניים, לכל המאוחר, וייתכן שאף קודם לכן.3

מדוע עושים זאת?

כמה טעמים נתנו למנהג זה, הן ברמה הבסיסית, והן על דרך הקבלה ותורת הסוד:

· הנחת אבן על גבי המצבה, יש בה משום 'כבוד המת', שכן על ידי כך אחרים יודעים שקבר זה נפקד לאחרונה.4 כשאנשים יבחינו באבנים, הם יראו שזהו קבר שמרבים לפקוד אותו, דבר שיעורר אותם להתעניין מיהו האדם הקבור שם, ואולי אף לפקוד בעצמם את הקבר.5

· ברמה מיסטית, התלמוד אומר שקריאת הכיתוב על גבי המצבה עלול להשפיע לרעה על לימוד התורה של האדם.6 אף שהמקובלים מסבירים שזה עלול לקרות רק כאשר הכיתוב על גבי המציבה בולט ולא חקוק,7 הרב יוסף יוזפה האן מצטט מסורת לפיה הנחת אבן על גבי מצבה מונעת כל תוצאה בלתי רצויה שעלולה הייתה לנבוע מקריאת הכיתוב שעל המצבה.8

· הנחת האבן משמשת כמעין הזמנה לניצוץ מנשמת הנפטר/ת לרדת ולשרות על גבי הקבר במשך הביקור.9

למה לא פרחים?

בניגוד למנהג להניח אבן על גבי המצבה, שהוא נוהג יהודי קדום, הנחת פרחים על גבי קבר איננה מנהג יהודי. בחייהם, אנשים עשויים ליהנות מהיופי המצוי בסביבתם הגשמית, אולם עם מותם, הופכים היופי והקניינים הגשמיים לחסרי משמעות עבורם, ואלה נותרים מאחור. רק העושר הרוחני שצברו נותר נצחי, בדומה לאבן, המתקיימת לעולם.