יש אנשים שיש להם כישרון טבעי לתקשר. הם יודעים כיצד להעביר את נקודת המבט שלהם לאדם האחר בלי להזיק למערכת היחסים שביניהם. אחרים (סביר שרובנו) זקוקים להדרכה מסוימת ביחס לנקודות שבהן יש להתמקד ולאלה שמוטב להישמר מפניהן. אם אתם רוצים ללמוד מיומנויות תקשורת שיש בהן כדי להשפיע על נישואיך באופן חיובי, אזי עשרת הדיברות לתקשורת בין-אישית מציעות עקרונות נצחיים שעשויים לעזור לכם.

הסיבה שאני קורא להן "דיברות" היא כדי להדגיש את הרעיון שרוב האנשים לא יחלמו לעבור על עשרת הדיברות כמו לא תרצח ולא תגנוב. לעומת זאת, כמה זוגות מתקשים ביותר להימנע מלבקר זה את זה ולהישאר ממוקדים בבניית מערכת היחסים ביניהם וטיפוחה? בדיוק כמו שעשרת הדיברות מבוססות על (1) יצירת קשר חיובי עם אלוקים ושמירה עליו, ו-(2) הימנעות מלהזיק לקשר הזה, כך גם עשרת הדיברות של התקשורת הבין-אישית מלמדות אותנו: (1) להתמקד במילים חיוביות ומטפחות, ו-(2) להימנע מן ההשפעות המזיקות של שפה ביקורתית.

להלן יפורט האופן שבו עובדות הדיברות הללו. על הלוח הראשון רשומות חמש מצוות "אל תעשה", כולל אל תבודד, אל תשפוט, אל תאשים, אל תסיק מסקנות, אל תמתח ביקורת. על הלוח השני רשומות חמש מצוות "עשה", והן: תן מחמאות, גלה חמלה, גלה אמפטיה, תן תוקף, טפח והקשב.

זוגות המעליבים, שופטים או מאשימים זה את זה, מרוקנים את חשבונות החיסכון הרגשיים שלהם וגורמים נזק בלתי הפיך למערכת היחסים שלהם. איש אינו אוהב שמבקרים אותו, מאשימים אותו או משפילים אותו בגלל התנהגותו, במיוחד בנישואין, שם המגע היומיומי הקרוב מחייב רמה גבוהה של רגישות והבנה.

חשוב לא פחות הוא להגשים דיברות חיוביות רבות ככל האפשר. דאגו לכך שמלותיכם תהיינה מקבלות, ידידותיות, מלאות חמלה והבנה. אם תשתמשו בהצהרות מחזקות ומעודדות, כמו "איכפת לי ממך", "אני אוהב/ת אותך", "אני מאזין/ה לך", "איך אני יכול/ה לעזור לך?", אזי אתם ממלאים את ה"מצוות" הרגשיות החיוביות זה כלפי זה, והקשר ביניכם יתחזק ויקרבכם זה לזו עם כל יום שחולף.

התחלת שיחותיך בגישה הנכונה הוא אחד הדרכים להגשמת ה"דיברות" הללו. באותה דרך שבה אנו הוגים טרם התפילה בגדולתו של אלוקים ושל אהבתנו אליו, כך אף צריכים זוגות לעורר אהבה זה כלפי זה ולחשוב על חשיבות מערכת היחסים שלהם בטרם ידברו. המסר הפנימי הוא, "אני אוהב אותך ודואג לך, ואני רוצה להגביר את הקירבה בתוך נישואינו". כשאתה מתחיל בכוונה הנכונה, יש לך צ'אנס גדול יותר להשתמש במלים הבונות אושר בנישואיך.

גם העקרונות הבאים עשויים לעזור (תופס לגבי גברים ונשים כאחד, לשון זכר מטעמי נוחות בלבד):

1. רכך את גישתך לוויכוח. הגב בצורה פחות מתעמתת. במקום זאת, דבר לבת זוגך בנימה רכה ועדינה כדי שתחוש בטוחה. הימנע מביקורת בכל מחיר! נשים ובעליהן לא יכולים להתחבר זה לזה כשהם פוגעים זה בזה ומשפילים זה את זה.

2. תן תוקף למה שזוגתך מרגישה, במקום לבקר אותה.

3. הקשב בכנות לבת זוגך. שמע את מה שהיא מרגישה באמת.

4. גלה הבנה. שים עצמך בנעליה של בת זוגך בעודך מקשיב בתשומת לב למה שהיא אומרת. לאחר מכן, אמור שאתה רואה את הבעיה מן הפרספקטיבה שלה. שים את הוויכוח על קרקע משותפת בכך שתסכים כי "זו הבעיה שלנו".

5. היה מוכן להתפשר. מערכת היחסים שלך חשובה הרבה יותר מנושא הוויכוח עצמו.

6. הענק לבת זוגך חיבה ותשומת לב. נסה לומר לה משפטים כמו "אני כאן ולא הולך מכאן". הצבע על השינויים החיוביים שהביאה בת זוגך לחייך.

7. אל תפחד לצחוק!