על פתגם חסידי נאמר שהוא "מביא לצלילות הדעת ומנקה את הלב". כל אחד מהפתגמים הבאים יכול להוות מקור השראה לימים רבים, על אחת כמה וכמה כשהם מוגשים יחדיו.

פתגמים אלו לוקטו ועובדו מתוך מכתביו של הרבי מליובאוויטש, שציטט את דבריו של מורו וחמיו, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זצ"ל, הידוע בכינוי הרבי הריי"צ. חלקם היו פתגמים שאמר בעצמו; אחרים ציטוטים של אביו או של אדמורי"ם מדורות קודמים.

כשמעמידים פנס ברחוב

"כשמעמידים1פנס בלילה ברחוב מתקבצים סביבו אנשים."

"למדנו מזה שני דברים" ציין הרבי באחד ממכתביו2 . "א) שאי-אפשר להסתפק באור הנמצא בבית פנימה, אלא צריך להעמיד פנס גם כן ברחוב. ב) ...מציאות הפנס, אף שנמצא ברחוב באישון לילה ואפילה, מושך אליו את האנשים הנמצאים ברחוב."

במילים אחרות, גם אם שורר סביבכם חושך מוסרי מוחלט, חובה עליכם להיות פנסים. אם רק תעשו זאת, חיש מהר תגלו שאתם לא לבד ומתלכדים סביבכם עוד אנשים שמחפשים את האור.

מה עדיף

"טובה פעולה אחת מאלף אנחות" והרבי מוסיף3 : "במילים פשוטות, להפסיק להיאנח ולפעול יותר!"

כשאנחנו חושבים על המצב הרוחני שלנו, יש לנו אלף סיבות להיאנח. אולי אנחנו לא מספיק זהירים במצוות שבין אדם למקום או בין אדם לחברו. אבל במקום להיאנח אלף פעמים, עדיף לעשות משהו – אפילו קטן.

למה? הרבי מסביר:

"ראשית, (האנחה) מזקת לבריאות...

"ועוד גרעון, שלאחר האנחה נדמה לו שכבר עשה טובה לקדוש ברוך הוא במה שהתאנח ועשה תשובה, ובמילא כבר יכולים ללכת לנוח..."

אז בקצרה, די לנוח ולהיאנח וקדימה לעבודה!

איך לקבל ברכה

מי לא רוצה ברכה? אבל "ברכה היא כמו גשם". כדי לקבל אותה צריכים לחרוש ולזרוע.

הרבי הריי"צ ציין כי בדרך כלל קוראים לגשמים בשם "גשמי ברכה" כדי להשוות בין השניים. אם גשם יורד על שדה לא מעובדת, יגדלו בה רק קוצים; אבל אם הגשם מופיע אחרי החרישה והזריעה, היבול יהיה משובח.

כך למשל כתב הרבי4 לתלמידי ישיבה שביקשו את ברכתו שעליהם לשקוד על לימודיהם בשקידה והתמדה כהכנה לקבלת הברכה מלמעלה.

ששש... לשון הרע!

"אסור לדבר לשון הרע על אף יהודי, כולל גם את עצמך5 ."

יש אנשים שחושבים שאיסור לשון הרע חל רק על אחרים, אבל הם רשאים לספר על עצמם רשימה ארוכה של דברים לא טובים שהם עשו. הפתגם הזה מזכיר לנו שאיסור לשון הרע הוא על כל יהודי, כולל גם על עצמנו. אם נהיה קצת כנים, לשון הרע עצמי בדרך-כלל לא מוביל לאף תוצאה חיובית.

מצד שני...

מצד שני, אסור לנוח על זרי הדפנה.

"אנו משולים לאדם המטפס על הר משופע מאוד" אמר אדמו"ר הריי"צ. "מי שהולך במישור, יכול לעצור לנוח מדי פעם. אך מי שמטפס על הר משופע ויעצור לנוח, עלול ליפול ולהתדרדר6 ".

והכול בשמחה

לאחד שהיה שרוי בעצבות, הביא הרבי את פתגם חמיו: "חייל היוצא למלחמה עושה זאת בשיר של ניצחון, וזה עצמו מקרב ומגדיל את הניצחון".

אם אנחנו רוצים לנצח כל אתגר, אנו חייבים להיות בשמחה.

והרבי מסיים:

"והרי כל אחד מאיתנו לא בודד הוא, ועזרתו של הקדוש ברוך הוא אתו"!