את המכתב הבא כתב הרבי כתשובה לאדם שמצב עסקיו לא היה מזהיר במיוחד וככל הנראה הוא חשב שיש לו מזל רע, וכתוצאה מכך הוא נכנס לדיכאון. הוא מופיע כאן בעיבוד חופשי, לחצו כאן לקריאת המכתב המקורי. המערכת

קיבלתי את מכתבך, בו תיארת את הבעיות שהינך חווה בעסקים: אתה נמצא בחובות, עומדות לפניך החלטות עסקיות ואינך יודע מה לעשות, אבל הבעיה הגדולה ביותר היא שנפלת ברוחך וכתוצאה מכך נחלש גם בטחונך בבורא העולם.

אני מכנה זאת בשם "הבעיה הגדולה ביותר", שכן בספרי הקודש, ובמיוחד בספרי החסידות, מובא שהכול תלוי בבטחונו של האדם; זו הדרך למדוד את התקשרותו ודביקותו של האדם עם בורא העולם. כאשר האדם מחובר לחלוטין לבורא העולם, לא יחסר לו כלום – שכן ברור שאצל הבורא אין כל חסרון, חלילה!

כפי בקשתך, הזכרתי אותך בתפילתי על קברו של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצ"ל.

מכיוון שאתה שואל את עצתי כיצד להתנהג, הרי לפי דעתי עליך לעבוד עם עצמך ולעמול כדי לחזק את מידת הביטחון שלך בה' יתברך.

ביטחון אמיתי פירושו שלמרות שעל-פי הטבע אינך יכול לראות כל דרך כיצד הדברים יסתדרו, תזכור כי הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בהגבלותיו של הטבע. כשתתבונן בכך תוכל להיות בטוח בלי צל של ספק שהכול יהיה טוב, והטוב יהיה נראה ונגלה גם לעיני בשר – כלומר שהפרנסה תהיה בהרחבה, הבריאות טובה, וכולי.

הדבר תלוי באדם. אם האדם למטה מרומם את עצמו אפילו בקצת, כשהוא מתייגע להחדיר בתוכו את הזכרון שהוא יהודי מאמין, ושאף כוח בעולם לא יכול לשלוט עליו חוץ מה', הדבר יקרה גם למטה ואכן אף אחד מכוחות הטבע לא יוכלו לשלוט עליו או לפגוע בו.

תקוותי חזקה בהשם יתברך שאם רק תתחזק בבטחונך בבורא העולם, תראה תיכף ומיד שינוי במצב עסקיך, ומצבך יוסיף וישתפר.

הרבי מסיים את מכתבו בהצעה לאיש העסקים שישוב ויתן צדקה כפי שהיה רגיל לעשות ואף יוסיף קצת, ושיקויים בו פתגמו של האדמו"ר הזקן "השם יתברך נותן ליהודים גשמיות, והם הופכים זאת לרוחניות (באמצעות קיום מצוות באביזרים הגשמיים)