באיגרת אותה פירסם הרב לאו מספר ימים לפני שרבבות יהודים בכל רחבי העולם מציינים את יום ההילולא העשרים של האדמו"ר מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זצ"ל, הוא כותב:

ביום ג' בתמוז ימלאו עשרים שנה לעלייתו לגנזי מרומים של הרבי מנחם מענדל שניאורסאהן האדמו"ר מחב"ד זיע"א.

אמנם חלפו עשרים שנה, אולם עדיין דמותו של הרבי זצ"ל שורה על פני תבל, הרבי היה גאון בתורת הנגלה והנסתר, ובאהבת ישראל שמלאה את ליבו הקים והפעיל עולה של תורה.

"צדיקים במיתתם קרויים חיים", פעולותיו הברוכות אותן ייסד עת חיותו, מוסיפים פירות מיום ליום. ליתא מקום בעולם דפנוי מפעילות שליחיו ותלמידיו של הרבי, וקול התורה והחסידות מהדהד בכל אתר ואתר.

זכתה תנועה זו, דווקא לאחר הסתלקותו, להגביר חיילים לתורה ותעודה, המבצעים אותם התווה הם הבסיס לכל הדבר המופלא הזה.

עפ"י החסידות לצדיק ישנו יעוד שונה בעולם. בהיותו בן עליה רוחנית תפקידו להוות את המחבר בין הבורא להמון העם הזה וזה הגדר של "צדיק יסוד עולם".

האדמו"ר הריי"צ כתב ביומא דהילולא דהאדמו"ר הרש"ב "הנה ביום שמחתו על עדן, קדש נשמתו האצילה, במתיבתא דרקיע, מלאכי מרום, ברואי התפלה" (אגרת ב' בניסן). ואכן במספר מילים אלו מיצה האדמו"ר את מהותו של יום הזכרון.

בזכותו של הרבי ממשיכים להפיץ את תורת האמת. ואני קורא להתחזק בהפצת מורשתו. יתן ה' ונזכה בהמשך פועלו לראות בגאולת ישראל האמתית במהרה בימינו בקרוב ממש אמן.

מקום חותם הרב הראשי לישראל

*

הרב לאו הוא אורח הכבוד בעצרת המרכזית של תנועת חב"ד ליובאוויטש העולמית שנערכה לכבוד יום ההילולא בסמיכות מקום לאוהל הרבי ברובע קווינס בניו יורק.

במהלך 24 השעות של יום ההילולא ג' בתמוז, ישתטחו מאות אלפי יהודים מכל רחבי העולם, על ה'ציון' והרב הראשי לישראל ישהה במקום אף הוא.