כולם רוצים להגיע אל האור. ויש דרכים רבות לעשות זאת.

לפני מספר שבועות קראנו בתורה את הפסוק "בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות!" בורא העולם מצווה על אהרן הכהן להיות זה שמדליק את המנורה הטהורה בבית המקדש.

המנורה הכילה שבעה נרות. כל נר ייצג סוג וטיפוס אחר בעם ישראל, סגנון שונה של עבודת הבורא. נר אחד ייצג את מידת החסד, השני ייצג את מידת הגבורה, וכן הלאה. כל נר, כל סוג, מגיע בסופו של דבר אל האור; אבל הדרכים היו שונות.

ואת כל אותם סוגים הדליק אהרן הכהן.

על אהרן הכהן – ולמעשה על כל כהן! – נאמר שהוא היה איש של חסד. "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". כל רגע מחייו היה גדוש באור ואהבה. אפילו את אותם שקיבלו את הכינוי המפוקפק "בריות", אנשים נחותים להם אין כל מעלה אחרת מלבד זו שהם נוצרו על ידי בורא העולם, גם אותם הוא אהב. גם עליהם הוא הרעיף חום, ובסופו של דבר כך הוא הצליח לקרב אותם אל המאור.

כשהרבי מליובאוויטש זצ"ל דיבר על כך, הוא סיים ואמר (כאן בעיבוד חופשי):

"גם אדמור"י חב"ד בחרו בדרך זו. ישנם דרכים רבות לקרב את עם ישראל לבורא העולם, אך אדמור"י חב"ד בחרו בדרך של אור, אהבה ודרכי נועם."

*

השבוע, בשבת הקרובה, נציין את יום ההילולא ג' בתמוז, יום השנה ה-21 להסתלקותו של הרבי מליובאוויטש. ואם אפשר להתמקד בנקודה אחתמרכזית אחת מחייו של הרבי, זו תהיה אותה אהבה של אהרן הכהן שהשתקפה בחייו של הרבי.

רבנים רבים, למשל, הקדישו את חייהם כדי לוודא שעם ישראל לא סוטה מדרך הישר ונשאר נאמן למסורת. הם עשו זאת באמצעות אזהרות ואיומים שמי שחלילה לא ישמור על התורה והמצוות צפוי לקבל עונשים חמורים.

לרבי היה מסר אחר.

הוא שלח כמה שלוחים לרחבי העולם וצייד אותם במסר חד וברור: אתם, בני ישראל, הינכם הבנים והבנות של אברהם יצחק ויעקב. אתם בניו ובנותיו היקרים של בורא העולם, ויש לכם נשמה טהורה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש.

והמסר הזה עבד. ואחרי השלוחים הראשונים יצאו עוד ועוד שלוחים; והקהילות ברחבי העולם קידמו אותם בזרועות פתוחות.

*

רבים שואלים מהו סוד ההצלחה של חב"ד. הם מנסים להבין האם יש כאן גימיק שיווקי מוצלח, ארגון גאוני או מאגר מוחות אסטרטגי מובהק.

הסוד של הרבי היה הסוד של אהרן הכהן. לאהוב כל יהודי לא רק כסיסמה או קלישאה, חלילה, אלא כדרך חיים. להדליק אור עם אור; להיות מגדלור של אהבה. זה היה המסר שהרבי העביר לחסידיו ולמעשה לכל אדם עמו הוא נפגש.

*

היום יותר מתמיד, עם ישראל צמא להתחבר למסרים הנצחיים של התורה, לאמץ בחום את קיום המצוות שקיבלנו בהר סיני. וגם אלו שכבר זוכים לקיים את המצוות, צמאים להתחבר וללמוד עוד על פנימיות התורה, על תורת הנסתר.

לכל אחד מאיתנו יש מה לתרום.

כל אחד מאיתנו יכול להיות כמו אהרן הכהן ולקרב את אלו הסובבים אותנו אל האור.

אבל הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באהבה.

כמו אהרן הכהן.

כמו הרבי מליובאוויטש.

הבה ננצל יום זה להתעלות ולהתבוננות – כזו שתביא עמה הרבה מעשים טובים.