אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה, כל חברי מועצת הרבנות הראשית חתמו על מכתב מיוחד ששוגר לרגל ג' בתמוז, יום ההילולא של הרבי.

במכתב, אותו כתב הראשון לציון הרב יצחק יוסף בכבודו ובעצמו, מצויינת גדלותו של הרבי בלימוד והפצת התורה, לצד אהבתו לכל יהודי. "התופעה של התרבות מפעליו של האדמו"ר בכוחו ובחזונו על ידי תלמידיו וחסידיו... מפליאה" כתב הרב יוסף.

יחד עם הרבנים הנכבדים הוא קרא לכולם לנצל את יום ההילולא של הרבי "להמשיך את החזון ולהגשים את מטרותיו" באמצעות הוספה בתורה ובמצוות ובעזרה לזולת.

הנה המכתב במלואו:

בימים הקרובים ימלאו עשרים שנה לפטירת כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מנדל מליובאוויטש זצוק"ל. בשנות חייו זכה להקים עולה של תורה ויראה בכל נקודה בעולם. הפיץ תורה הלכה וחסידות לאין שיעור, ובזכותו אלפים עשו דרכם חזרה לחיק היהדות הנאמנה, לאור לפיד האמונה היצוקה שהאיר לרבים.

כ"ק האדמו"ר זיע"א נודע בעולם כמנהיג יהודי בעל שיעור קומה, שהקים מפעל חיים אדיר, בדברים שנשא ברבים, וכן באגרות שהריץ למאות ואלפים, ריפא לבבות שבורים, בעצה ותושיה, לכל שכבות העם. ולא היסס להביע את דעתו בכל ענין העומד על הפרק, הקו שהנחה אותו היה להפיץ את אור התורה והיראה, ולהגדיל תורה ולהאדירה בכל מקום ומקום.

כ"ק האדמו"ר זיע"א נודע גם בספרי הלכה שכתב, מספריו ניכר ידיעתו הרחבה בהלכה, וניתן להבין את החשיבות הרבה שרחש ללימוד ההלכה, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, כי אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, זכינו להביא מספריו "שערי הלכה ומנהג" בספרים שכתבנו בס"ד, ילקוט יוסף, וגם מרן אאמו"ר עט"ר רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל הביא מדבריו בספרו יחוה דעת, ונשא ונתן בדבריו הקדושים, תשובתו בענין הפלגה באניה מערב שבת, היא תשובה מאלפת ומקיפה באופן מיוחד.

האדמו"ר זצוק"ל פעל רבות לאחד ולחבר את כל שבטי ישראל, קצרה היריעה מהכיל את עבודתו במסירות נפש, בכל עניני הכלל והפרט של עם ישראל, כציבור וכיחיד. התופעה של התרבות מפעליו של האדמו"ר, בכוחו ובחזונו, על ידי תלמידיו וחסידיו, השלוחים והשלוחות ובני משפחותיהם, מופלאה.

נקודת זמן זו בה יציינו רבים בעם ובעולם את מורשתו של האדמו"ר, היא הזדמנות לכל אחד ואחד להמשיך את החזון ולהגשים את מטרותיו, בקביעת עיתים לתורה בלימוד ההלכה, ולהתחזק בתפילה ובצדקה, בעשיית חסד לזולת ללא תמורה, להאיר פנים ולקרב, להשיב את לבבותיהם של כל עם ישראל לאביהם שבשמים.

והנני לברך את כל חסידי חב"ד בכל רחבי הארץ והעולם שיזכו להמשיך ולהפיץ את אור היהדות, אורה של התורה ההלכה והחסידות בכל רחבי העולם בפעילותם הברוכה, וימשיכו עוד כהנה וכהנה להגדיל תורה ולהאדירה אכי"ר.

בברכת התורה

הרב יצחק יוסף

הראשון לציון והרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול

חתומים: חברי מועצת הרבנות הראשית (לפי סדר הא"ב):

הרב שמואל אליהו רב העיר צפת, הרב שמעון אליטוב רב העיר מבשרת ציון, הרב יוסף גליקסברג רב העיר גבעתיים, הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק, הרב יהודה דרעי רב העיר באר שבע, הרב אברהם יוסף רב העיר חולון, הרב רצון הלוי ערוסי רב העיר קריית אונו, הרב יעקב רוז'ה רב השכונות בת-ים, הרב שלמה שלוש רב העיר חיפה, הרב יעקב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב