ב"ה

ברוך הוא אלוקינו

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ברוך הוא אלוקינו

ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת.