ב"ה

זעקת הנשמה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

זעקת הנשמה

"הנשמה יורדת לתוך הגוף אך זועקת ווי..." ניגון חסידי המבטא את המאבק שבין כאב הירידה ובין שמחת העליה.