ב"ה

א-לי אתה ואודך, אלוקי ארוממך

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

א-לי אתה ואודך, אלוקי ארוממך

ניגונו של אדמו"ר הזקן על המילים "א-לי אתה ואודך אלוקי ארוממך".