מפני מה הליכתו של העורב נראית כמו ריקוד?

פעם אחת ראה עורב ליונה הולכת היטב, הליכה יפה יותר מכל העופות. ישר בעיניו הליכתה של היונה, ואמר בלבו: אהיה גם אני כמותה!

ניסה לחקות את הליכתה של היונה, שבר את עצמותיו בנסיונותיו הנואשים והחלו העופות האחרים לצחוק עליו.

התבייש העורב ואמר: אחזור להליכתי הראשונה!

בא לחזור, ולא היה יכול כי שכח כיצד הוא היה הולך; והחלה הליכתו להיראות כריקוד.

ועליו נמשל המשל: מי שעיניו חומדות מה שאין לו, נשאר ללא כלום.

(על-פי "אלפא ביתא דבן סירא")