Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

שמואל (סמי) רוהר

מה היה סטלין אומר על זה?
אמת המידה שלו הייתה פשוטה מאד: "אילו סטלין היה יכול לראות את זה, הוא היה מתהפך בקבר!" רעיון זה בא לידי ביטוי במגוון הגדול של הפעילויות שמימן
סמי רוהר, הנדיב הצנוע - והמהפכן
לפני שבועות ספורים נפטר מר סמי רוהר לבית עולמו. רבים הושפעו מתרומותיו, לא רבים יודעים את היקפם...
7 לקחים לחיים שדון סמי לימד אותי
בעזרת תמיכתה של משפחתו, הישגיהם של השלוחים התעצמו משנה לשנה, אך דון סמי מעולם לא ביקש להתייצב מול אור הזרקורים